ข่าวดีสำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่หรือ ผู้ที่หางาน

ไทยมีงานทำ.com

เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมการให้บริการค้นหางานและหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ และเป็นช่องทางสำหรับรองรับมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและยกระดับปรับทักษะแรงงาน ภายใต้โครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) และมาตรการอื่น ๆ
แผนที่จัดกิจกรรม

ที่มา https://www.ไทยมีงานทำ.com