นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล “ตัวแทนผู้นำนักศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น”