คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ส่งมอบรายการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะทำงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ส่งมอบรายการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดังนี้

1. (Negative pressure tent) เต็นท์ความดันติดลบ

หลักการทำงานเริ่มต้นด้วยการปิดเต็นท์ทั้ง 4 ด้านให้มิดชิดแล้วเปิดพัดลมดูดอากาศที่ติดตั้งร่วมกับกล่องฆ่าเชื้อซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศ 1.1 เมตรต่อวินาที และสามารถทำความดันต่ำสุดได้ –5 ปาสคาล ที่ระยะเวลา 1 นาที กล่องฆ่าเชื้อมีอุปกรณ์ประกอบด้วย กรอง Hepa ขนาดดักจับอนุภาค 0.3 ไมโครเมตร และหลอดรังสียูวี (UVC Lamp) ที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่ดักจับอยู่ด้านหน้ากรอง Hepa ภายในระยะเวลา 15 นาที หลังเปิดหลอดรังสียูวี

2. (Negative pressure tent Ambulances) เต็นท์ความดันลบรถฉุกเฉิน

การทำงานเริ่มจากปิดเต็นท์พลาสติกทั้ง 4 ด้านให้มิดชิด เปิดพัดลมดูดอากาศด้านบนหลังคาของรถฉุกเฉิน ซึ่งต่อร่วมกับกล่องฆ่าเชื้อที่ติดตั้งกรอง Hepa และหลอดรังสียูวี เชื้อไวรัสจะถูกดักจับด้วยแผ่นกรองและเชื้อไวรัสจะถูกกำจัดด้วยรังสียูวี เต็นท์นี้ทำงานภายใต้ความดัน -3 ปาสคาล

3. (Design a vacuum system for aseptic dental rooms) ออกแบบระบบดูดอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

การออกแบบเน้นระบบบดูดอากาศให้ออกด้านล่างของห้อง โดยอากาศจะถูกดูดด้วยพัดลมผ่านกรอง Hepa และฆ่าเชื้อไวรัสด้วยรังสียูวี รวมทั้งบนเตียงคนไข้ออกแบบระบบฝุ่นละอองที่เกิดจากสารคัดหลั่งจากคนไข้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายในห้อง

โดยมี นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับมอบ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์