คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสพร้อมระบบดูดอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2563

ท่านพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสพร้อมระบบดูดอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ โดยความร่วมมือของคุณหมอ คณาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งหลักการทำงานของระบบดูดอากาศอาศัยหลักการดูดอากาศในแนวท่อด้วยพัดลมดูดอากาศความเร็วลมหลังผ่านกรอง Hepa ที่ 3.4 m/s เพื่อปล่อยทิ้งด้านนอกห้องทันตกรรม แต่อากาศที่ปล่อยออกต้องผ่านการฆ่าเชื้อไวรัสด้วยรังสี UVC ในกล่องติดตั้งกรอง Hepa ภายในห้องทันตกรรม ที่ติดตั้งแบบมิดชิดป้องกันรังสี UVC เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลกรทางการแพทย์ ห้องทันตกรรมนี้ระบบดูดอากาศทำงานที่ความดันติดลบ 2 Pa