ทีมบริการวิชาการออกแบบระบบห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

ทีมบริการวิชาการออกแบบระบบห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่รายงานความก้าวหน้างานกับคุณหมอฝ่ายทันตกรรม รพ.หนองกุงศรี และ รพ.ห้วยเม็ก