สมัครเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 64 รอบโควตาโครงการพิเศษ รอบ2
.
⚙️“EN สานฝันปันทุน” 64👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️
รับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี/2ปีต่อเนื่อง/2ปีเทียบโอน/3ปีเทียบโอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
✅ ตั้งแต่วัน 1 – 19 มิถุนายน 2564

 

รอประกาศผล