ผลงานออกแบบ เรขศิลป์ และ บรรจุภัณฑ์ สำหรับเด็ก

ผลงานออกแบบ เรขศิลป์ และ บรรจุภัณฑ์ สำหรับเด็ก

ผลงานออกแบบ เรขศิลป์ และ บรรจุภัณฑ์ สำหรับเด็ก
โจทย์ : บรรจุภัณฑ์ต่อภาพ
ความสนุกอยู่ที่ภาพการ์ตูนแต่ละกล่องนำมาต่อกันเป็นภาพใหญ่ได้
กระตุ้นจินตนาการและเสริมพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเด็ก