นักศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร ประเภทพืชผัก

นักศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร ประเภทพืชผัก

นางสาวประภาสิริ ศรีพนัก และนางสาวกนกพร จินดา นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร ประเภทพืชผัก จัดโดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยประจำปี 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหลัก อาจารย์อาจารี แสงเสถียร