13 ธ.ค. 63 นายจักริช ศรีวิพันธ์ และ นางสาวนิจวิภา พลแสง นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

📣นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม KSU ร่วมนำเสนองานประกวดกราฟิกระดับประเทศ "ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6"📣
.
13 ธ.ค. 63 นายจักริช ศรีวิพันธ์ และ นางสาวนิจวิภา พลแสง นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงานออกแบบกราฟิก รอบ AUDITION ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ รายการ "ชนช้างกราฟิก กราฟิกเพื่อชุมชน ครั้งที่ 6 ปี 2021" ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ และถ่ายทอดในช่องอัมนินทร์ ทีวี ช่อง 34
.
การแข่งขัน "ชนช้างกราฟิก" จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยความร่วมมือจาก กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เข้าร่วมประกวดและผ่านเข้ารอบ AUDITION โดยมี อ.ประพนธ์ เนียมสา หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นที่ปรึกษาผลงาน