โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 31 คน ในการเข้าเยี่ยมชมคณะ

27 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียน จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 31 คน ในการเข้าเยี่ยมชมคณะ และสาขาวิชา ทั้ง 6 สาขา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม