บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

24 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.วิริยะ แดงทน รองคณบดีงานบริหารและวางแผน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผู้แทนมหาวิทยาลัย), ผศ.สุรสิทธิ์ พ่อค้า, อ.สรายุทธ ฐิตะภาส และ อ.อภิชัย สารทอง เดินทางไปลงนามวางแผนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ บริษัท จีเมติกส์ จำกัด ณ บริษัท จีเมติกส์ จำกัด เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 9 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี