เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิง

ผลงาน อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ออกรายการ จุดประเด็น ทางรายการข่าวทางช่อง 7HD

7 จุดประกาย : เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิง

Cr.7 จุดประกาย : เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิง https://s.ch7.com/385626