ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์