คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร จากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร จากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย)

24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร จากบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบนิวเมติกส์อัตโนมัติ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการศึกษา โดยที่ทางภาคเอกชนจะเข้ามาสนับสนุนการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์