นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KSU คว้า 5 รางวัล

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KSU กวาด 5 รางวัล

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KSU กวาดรางวัล 5 คนรวด จากงานประกวดออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา 🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ