15 กันยายน 2562 บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

15 กันยายน 2562 บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง