ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เครดิตภาพ :: อ.นุกูล แก่นจันทร์