พิธีเปิดโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมจากทางสาขาวิชาทั้ง 6 สาขา เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งพิธิเปิดโครงการจัดขึ้น ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์