รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คลิกดูรายชื่อ 

กำหนดการโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร