มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 3 Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 3 Admission) ประจำปีการศึกษา 2565
https://th.ksu.ac.th/archives/33865
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2565 ดำเนินการดังนี้
📌ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้สมัครสอบ >> https://th.ksu.ac.th/archives/33865#
📌 กรอกประวัติผ่านระบบบริการการศึกษา ESS >> https://ess.ksu.ac.th/.../webform/EnrollmentLogin.aspx
วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ ESS >> https://www.youtube.com/watch?v=1DnLcM14uPk
📌 ชำระเงินค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา (เอกสารการชำระเงินต้องเป็น ชื่อ - สกุล ของตนเองเท่านั้น)
📌 ตรวจสอบรายชื่อและรหัสนักศึกษาที่ชำระเงินค่ารายงานตัว และขึ้นเป็นทะเบียนนักศึกษาแล้ว >>https://dgc.ksu.ac.th/std-65/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ม.กาฬสินธุ์
08 6458 4365 >> https://www.facebook.com/REGKSU