ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการพิเศษ “EN สานฝันปันทุน” ประจำปีการศึกษา 2564

👷🏻‍♂‍👷🏻‍♀‍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ระดับปริญญาตรี 3 ปี (เทียบโอน)

ระดับปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน)

และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ “EN สานฝันปันทุน” ประจำปีการศึกษา 2564

รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 - 19 มิถุนายน 2564

.

👉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ64

.

✅**ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชำระค่ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบออนไลน์ผ่านทาง Application ของธนาคาร และส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านกลุ่มไลน์ ตาม QR CODE ด้านล่าง

✅**ชำระค่ารายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 มิถุนายน 2564

✅**หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไม่ดำเนินการดังกล่าว ในวันและเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์

ช่องทางการติดต่อ

Website http://eng.ksu.ac.th/home

Tel : 088-5742199

IG : engineeringksu