สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้อำนวยการจิตชญา อ่ำสาริกา มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้อำนวยการจิตชญา อ่ำสาริกา มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากการดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมีผู้จัดการศูนย์ทดสอบฯ ผู้ช่วยศาสตร์ศาสตร์เกยูร ดวงอุปมา และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว อาคาร 14 ชั้น 2

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม