สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปรับปรุงหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธาน

วันที่ 25 มี.ค. 64 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปรับปรุงหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว ชั้น 2 อาคาร 14

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม