โครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร จุดนัดพบของเด็กวิศวะ

สิ้นสุดการรอคอย
มาค้นหาความเป็นวิศวะในตัวคุณพร้อมๆกัน
กับโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร จุดนัดพบของเด็กวิศวะ
เรามีกิจกรรมดีๆรอน้องๆอยู่นะคะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FoWkUa3xvZgk8HT448